ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
 

OPEN TOP CONTAINER

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΥΜΕ OPEN TOP CONTAINER ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ Ή ΑΣΤΙΚΆ ΑΠΌΒΛΗΤΑ.
 

PRESS CONTAINER

ΑΝΑΚΥΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΥΜΕ PRESS CONTAINER ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΧΑΡΤΙΝΕΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) & ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.